SAM_0252-001007R-1024.jpg
SAM_0305-001021R-1024.jpg
SAM_0324029R-1024.jpg
SAM_0544.JPG
SAM_0569.JPG
SAM_0523.JPG
IMG_4837.JPG
IMG_4892.JPG
IMG_4878.JPG

Multihusetfyn.dk

Velkommen til mellemfolkelig kulturel aktivitet
og dialog på tværs af skel.  
Landets eneste folkelige Scene af sin art!

 

i285978589390705792. szw425h320

Hold Jer ikke tilbage!
Multihusets arrangementer er offentlige.  Alle er velkomne - Publikum såvel som Udøvende.
Kom og deltag i et Åbent "forrum", hvor du/ I - og Alle kunstens sprog kan præsenteres og komme i spil:
musik, billedkunst, dans, foredrag, håndværk, digning, mad osv.  
Bemærk: Alt foregår på basis af frivillighed og på  - 
ikke kommercielle vilkår af hensyn til foreningens formål - at skabe Rum for mangfoldighed og "Dialog på tværs af skel".

Næste folkelige kulturtræf:

Se "PROGRAM-SIDEN"

Multihuset Fyn byder dig indenfor 
I et tværkulturelt åbent fællesskab. 
Velkommen til det spontane, uforudsigelige møde mellem mennesker på tværs af skel -  f.eks. på tværs af
kultur, alder, interesser, overbevisninger,kunst- og stilarter.Her kan du frit præsentere og,
eller søge dit eget udtryk og samtidigt komme 
direkte udveksling med andres.      

i285978589377721810. szw200h250

Et "frirum for alle" betyder,
"at vi skaber det selv". Derfor er foreningens aktiviteter baseret på frivillig, ulønnet, ligeværdig deltagelse,
hvor alle bidrager med det de kan. 
Multihuset Fyn kan ses som et kulturelt arnested for udvikling
og bevarelse af kreativiteten og spilleglæden imellem folk.
  

Vil du se hvordan det foregår, kan du f. eks. klikke ind på "FOTO Galleri " i menuen og se billeder fra begivenheder i Multihuset.                 


KOM I SPIL, HVIS DU GERNE VIL!
- SÅ ER MULTIHUSET FYN - STEDET !

             
Multihuset Fyn er forening for oplevelser og alternativt samvær!
Multihuset er samtidig en fælles "idé- og tænketank" som alle kan byde ind på. 
Musikforeningen Multihusets idé er baseret på kommunikation. 
Vi skaber rammer og bygger broer for en åben dialog på tværs af kultur folk, interesser, kunst- og stilarter, hånden og åndens arbejde.
Alle deltagere opfattes som aktører og skaber selv rammer og indhold.  

Vi har brug for dig, din mening og ressourcer!  
  
 

                 

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET - ALLE ER VELKOMNE


MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET FYN
Månedlige Åben Scene-arrangementer/ indendørs Fredagstræf, Årlig Open Air festival/ over 3 lørdage i sommerens løb
Kunstudstillinger, Workshops, Praktisk Teams-samarbejde, Arbejs-weekends
Amatører og professionelle, Jam/ sammenspil, Åben Scene - Spilbar - Galleri/spil
Forskellige kunst- og stilarter - Udveksling på tværs - Kulturel Kommunikation
Læringsprocesser Kreativt samvær - Tid & Rum for eksperimenter
Interaktivitet og Sammenhængskraft
 

LÆG VEJEN FORBI !


Du kan klikke her og hilse på Vester Hæsinge by:

http://www.vesterhaesinge.dk

Se mere om: Byen og omegn 

Billedet viser Sandholt Slot i Vester Hæsinges omegn.

Besøg også Fåborg - Midtfyns hjemmeside:    

http://www.visitfaaborg.dk