i285978589234594122 

Multikunstneren Herluf Skjerning Larsen, Bornholm     

Herluf er fast udstiller hvert år i pinsen i forbindelse med Musik & Jam Festivalen, hvor han også deltager som musiker.           

Om Herluf Skjerning Larsen.      

Herluf er et multimenneske. Billedmager, spillemand og livskunstner. Det sidste fordi det er nødvendigt, det mellemste fordi han har talent og synes det er sjovt, det første fordi han ikke kan lade være: det er simpelthen livsnødvendigt for Herluf at udtrykke sig i billeder.
Herluf er uddannet porcelænsmaler på Den Kgl. Porcelænsfabrik og har studeret malerkunst på Kunstakademiet i København. 
Der ud over er Herluf kunstpædagog og uddannet grafisk designer.
Herluf har undervist i billedkunst på skoler og gymnasier, han har illustreret bøger og arbejdet 
som illustrator på Zoologisk Museum. MEN uanset hvordan Herluf har skaffet sig de nødvendige midler til det daglige brød, så har han altid malet.
Det er og bliver maleriet, der er omdrejningspunktet i Herlufs liv.
Det er ved at udtrykke sig i billeder, at Herluf prøver at fange tilværelsen, og det er ved at opleve Herlufs billeder, vi andre kan lære ham at kende. Herluf har selv fortalt, at når han starter på et billede, har han naturligvis en ide, men han ved aldrig, hvor han ender. Under processen lever billedet sit eget liv, og Herluf må opdage og indfange de muligheder, der dukker op. Med kyndig hånd, med sans for form, farve og rytme, med fantasi og sans for symbolsprog komponerer Herluf den historie eller den ide, billedet bliver udtryk for. Ikke overraskende henter Herluf inspiration i musikken, men også mytologien og naturen er 
blandt de emner, Herluf bearbejder.
Humor og glæde, undren og en masse dyr findes i Herlufs billedverden. Jeg føler mig altid 
en lille smule rigere, når jeg har set, oplevet og fordybet mig i et af Herlufs billeder.

Rønne, den 3. marts 2004.
Per Haspan