Dorthefonden

Dorthe Mortensen, Assens har taget initiativ til oprettelse/ indstiftelse af en fond i Multihusets regi:

"Dorthefonden": 

Jeg har valgt at give 250,- til start af en fond i Multihuset. Jeg synes jeg har luft i økonomien til at give et bidrag til andre, der ikke står i samme situation, men ønsker medlemskab i Multihuset. Jeg tænker fonden som åben for indbetaling til bestyrelsen, der vil bestyre fondsmidlerne, hvis andre ligeledes vil bidrage. 

Donationer modtages gerne og kan ske ved henvendelse til Multihusets bestyrelse, att. Kasserer Eva Ladefoged.

Anmodninger om støtte til medlemskab kan ligeledes ske

ved henvendelse til kasseren.