KUNSTEN ÅRET RUNDT I MULTIHUSET

"Dialog på tværs af skel" lavet af kunstmaleren Dan Hansen

Billede: Dialog på tværs af skel / Akryl / Dan Hansen

Galleri Multihuset Fyn
Birkevej 68, Vester Hæsinge, 5672 Broby
 

Al henvendelse vedr. galleriaktiviteter

til kunstner Dan Hansen, genistregen@gmail.com

Tlf. 26 75 71 00

Udstillingsvilkår
Ønsker du at udstille dine værker i Galleri Multihuset, så læs om vilkår og muligheder nederst.

Multihuset og dialogen
Kommunikation via musik og kunst m.m.

Multihuset danner i årets løb rammen om flere hundrede musikere/ kunstnere fra hele landet, som mødes til hygge og kunstneriske udfoldelser. Dette betyder at vi henter inspiration fra hinanden og skaber dialog på tværs af skel.

Vi er en skøn blanding af amatører og professionelle og har alle forskellige mål, men netop derfor er der plads til at udvikle sig individuelt. Samtidig har vi løbende internationale relationer, der giver mulighed for at slå vinduet op til den store verden.

Vi arbejder på

at udbrede interessen for kunst til ”almindelige” mennesker, så vi ikke kun bliver ved med at møde ”Tordenskjolds soldater”.

Samtidig arbejder vi på at integrere lokalsamfundet i vore aktiviteter, ved hjælp af events, kurser m.m.
Vi har netop i Vester Hæsinge nogle enormt gode inspirationskilder i det fynske landskab, som ikke findes andre steder.
Endelig prøver vi på at udvide samarbejdet med kunstforeninger og lignende landet over.

Kunstnertræf 
Alt efter den tilstedeværende energi og interesse kan der arrangeres kunstnertræf af kunstnerne selv i samarbejde med foreningen. Udøvende billed-kunstnere, amatører såvel som proffesionelle er velkomne til at deltage
 - ikke medlemmer kan også deltage. 
    

Billedworkshop, og hyggeligt samvær med mulighed for ekskurtioner ud i det omkringliggende smukke landskab.


Indholdet kan være:

Musikforeningen kan evt. samtidigt afholde udvidet fredagstræf med musikcamping i hele weekenden.  Billedworkshoppen starter fredag med en velkomst og introduktion til weekendens oplevelser og muligheder, hvorefter man inviteres til at deltage i fredag aftens musikprogram. 

Der kan blive mulighed for helpension, samt overnatning i egen vogn / telt eller leje af værelse.

Kunstnertræffet kan være en oplagt chance til at møde andre med samme interesse. 

Kunstnerkredsen
er også medlemmer af Musikforeningen. Multihuset afholder 1-2 årlige træf, hvor musik og kunst har mulighed for at arbejde sammen: Kunstnertræffet 1. weekend i September - med vægt på kunsten.
Musik & Jam Festival i pinsen - med vægt på musikken. 

I øjeblikket afholdes der ikke kunstnertræf
;
Men samspillet ml. musik og kunst sker ved hvor fredagstræf samt på den årlige Musik & Jamfestival, hvor flere af Multihusets tilknyttede kunstnere udstiller.

Galleriet
arrangerer udstillinger
efter behov med forskellige kunstnere. Galleri Multihuset vil gerne hjælpe nye og ukendte kunstnere på vej.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Galleri Multihuset

Musik- og kunstforening

Kunstformidling – Arbejdende Galleri 


              Vilkår for udstilleren        

Kunstneren sørger selv for:

- ophængning og salg

- passer selv udstillingen

- sørger normalt selv for pressemeddelelser.
- udstilling og opbevaring af kunst, genstande m.m.

  foregår på egen risiko. Galleriet har ikke forsikret

  de udstillede værker. 

Kunstneren betaler følgende til Galleriets foreningskasse:   

- Medlemskontingent a kr. 200,-
  dækker 1 års medlemskab.

- 15 % af et eventuelt salg (til lokalevedligeholdelse)

Skal lokalet opvarmes, sørger lejeren selv for at tænde op og holde gang i brændeovnen.
Brænde forefindes.

Eventuel udskænkning og publikums nydelse af drikkevarer i forbindelse med udstillingen - kan købes af stedet. Traktement vedr. fernisering må gerne

medbringes. Medbragte drikkevarer må kun udskænkes under selve ferniseringen.

Lokalet holdes pænt og efterlades i samme stand, som det er modtaget.

Praktisk hjælp kan evt. aftales mod mindre vederlag til Galleriets foreningskasse, som styres af Musikforeningen Multihuset.

Jeg indvilger i ovenstående vilkår

og ønsker at låne lokalet til udstilling fra dato__________ til dato_________


dato og underskrift:                                     

                                          ____________________________                                                                                        


Bekræftelse på udstillingsperioden:

____________________________
 

Galleri Multihuset Fyn        
Birkevej 68

5672 Broby                            

v. kunstner Dan Hansen genistregen@gmail.com

Tlf. 26 75 71 00