MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET

HVEM ER VI OG MULTIHUSET?

Vi er en sammenslutning
af glade musikanter, billedkunstnere, digtere og andet godtfolk.
Musikforeningen Multihuset, anno 1995, har bl.a. til 
formål at skabe rammer for Åben Scene-arrangementer, og skal økonomisk kunne hvile i sig selv.
Et eventuelt overskud går til udvikling af dette formål.
Foreningens arbejde er idébetonet (skal fremme dialog på tværs af skel), hvorfor al aktivitet foregår på frivillig, ligeværdig (ulønnet) basis.

Multihuset og dialogen

Kommunikation via musik og kunst m.m.  
Multihuset danner i Årets løb rammen om flere hundrede musikere/ kunstnere/ Hånds & Åndsarbejdere fra hele landet, som mødes til hygge og kunstneriske udfoldelser. Dette betyder at vi henter inspiration fra hinanden og skaber dialog på tværs af skel. Vi er en skøn blanding af amatører og professionelle og har alle forskellige mål, men netop derfor er der plads til at udvikle sig individuelt. Samtidig har vi løbende internationale relationer, der giver mulighed for at slå vinduet op til den store verden.

Mangfoldighed med kvalitet...
Kunst og kultur er her ikke en handelsvare, men blot udvidede muligheder for kommunikation mellem folk.
"At være skabende - er at være i dialog!"

Vi vil skabe mulighed for et møde på tværs af alle musikalske, kunstneriske, sociale og kulturelle skel.
Forskellige kunst- og stilarter er derfor også velkomne og ligeværdige.

Ved hjælp af medlemsmidler- og kræfter
har vi skabt stedet, hvor kunst og kultur ikke kun har en underholdende værdi. Vi bruger også udveksling af kunst og kultur, samt udveksling mellem håndens og ånden arbejde -
som en udtryks- og samværsform. Ved at skifte mellem roller, opnår aktørerne indsigt og forståelse i hinanden verdener.
Ideen forudsætter i praksis, at vi er hinandens arbejdsbier, ånd-udøvere (optrædende) og publikum (på skift i samme person). 


ÅBEN SCENE