MEDLEMSSKAB

Bliv medlem af Foreningen
Multihuset Fyn - og støt en god sag.

Medlemsskab koster kr. 250 årligt, og kan indbetales på konto

6852 1015922 i Fynske Bank
eller mobilepay: 170238

Kontingentperioden følger regnskabsåret.

Regnskabsåret løber fra 1. oktober – 30. september.

Efter indbetaling vil du modtage dit medlemskort,
ved det førstkomne arrangement du deltager i.

Med venlig hilsen
Sanne Lærke Rasmussen
Kasserer


Generalforsamling:
afholdes årligt i forbindelse med den første fredag/ fredagstræf i november.

Bestyrelsesmøder:
er åbne for medlemmer. Forhør dig om datoer.