MULTIHUS RAMMEN BESTÅR AF "VARME" HÆNDER

Er vi mange nok - 
ja, så er "arbejdet" jo sjovt!

Foreningen Multihusets Ramme kan opretholdes og bestå 
- også selv om det er det grå guld, der bær!

Tænk, hvis vi alle bakker op med minimum 2 timers praktisk indsats om året. Så overbelastes ingen. Rammen vil forankre sig og slå rod i det tværkulturelle fællesskab, som vi er mange, der kommer for at nyde!

Vi skal bruge flere hjælpende hænder på alle funktions områder. 

Lydfolk
Toastmastere
Barfolk
Køkken folk
Lokalefolk
Foto og PR. folk
Entre og modtagelses folk
Pladsfolk til klargøring af Festival

Bestyrelsen har en gruppe friske aktører, vi kan trække på, men der skal bruges flere.
Jo flere vi er - jo færre gange bliver den enkelte brugt.
Det kan være belastende at skulle kontakte de samme personer,
hver gang et stykke arbejde skal udføres.

Det er guld værd, om I blot, af egen kraft, vil melde Jer til at stå på kontaktlisten til en "punktvis" opgave eller to i løbet af året.

Kontakt: Formand Anne-Lise Maack, tlf. 20 32 99 73


De bedste hilsner
bestyrelsen

Sanne Lærke Kragh, kasserer

Anja Leach

Ole Larsen

Mia Østergaard

Anne-Lise Maack, formand