Velkommen til Forening Multihuset Fyn

Birkevej 68, Vester Hæsinge 5672 Broby. E-mail: info@multihusetfyn.dk Tlf.nr.: 20 32 99 73 Foto:

Velkommen til mellemfolkelig kulturel aktivitet og dialog 
på tværs af skel
 

Landets eneste folkelige Scene af sin art!

Hold Jer ikke tilbage!

Multihusets arrangementer er offentlige.  
Alle er velkomne - Publikum såvel som Udøvende.
Kom og deltag i et Åbent "forrum", hvor du/ I - og Alle kunstens sprog kan præsenteres og komme i spil: musik, billedkunst, dans, foredrag, håndværk, digning, mad osv. 

Bemærk: Alt foregår på basis af frivillighed og på  - ikke kommercielle vilkår af hensyn til foreningens formål - at skabe Rum for mangfoldighed og "Dialog på tværs af skel".
 

Næste folkelige kulturtræf
og sommer-program 2022

Se "PROGRAM-SIDEN"

Multihuset Fyn byder dig indenfor

i et tværkulturelt åbent fællesskab.
Velkommen til det spontane, uforudsigelige
møde mellem mennesker på tværs af skel - 
f.eks. på tværs af kultur, alder, interesser, overbevisninger,
kunst- og stilarter.
Her kan du frit præsentere og, eller
søge dit eget udtryk og samtidigt
komme

i direkte udveksling med andres.      

Et "frirum for alle" betyder,
"at vi skaber det selv". Derfor er foreningens aktiviteter baseret på frivillig, ulønnet, ligeværdig deltagelse, hvor alle bidrager med det de kan.

Multihuset Fyn kan ses som et kulturelt arnested for udvikling og bevarelse af kreativiteten og spilleglæden imellem folk.  

Vil du se hvordan det foregår, kan du f. eks. klikke ind på "FOTO Galleri " i menuen og se billeder fra begivenheder i Multihuset.                      

KOM I SPIL, HVIS DU GERNE VIL!
- SÅ ER MULTIHUSET FYN - STEDET !

Multihuset Fyn er forening for   
oplevelser og alternativt samvær!
Multihuset er samtidig en fælles 
"idé- og tænketank" som alle kan byde ind på. 
Musikforeningen Multihusets idé er baseret på
kommunikation. 
Vi skaber rammer og bygger broer 
for en åben dialog på tværs af kultur
folk, interesser, kunst- og stilarter,
hånden og åndens arbejde.
Alle deltagere opfattes som aktører og  
skaber selv rammer og indhold.  
Vi har brug for dig, din mening og ressourcer!                  
   

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET - ALLE ER VELKOMNE

Kunstudstillinger
Workshops
Praktisk Teams-samarbejde
Arbejs-weekends
Amatører og professionelle
Jam/ sammenspil
Åben Scene
Spilbar - Galleri/spil
Forskellige kunst- og stilarter
Udveksling på tværs
Kommunikation
Læringsprocesser
Kreativt samvær
Interaktivitet og
Sammenhængskraft

Læg vejen forbi!

MUSIKFORENINGEN MULTIHUSET FYN
Månedlige Åben Scene-arrangementer
Årlig Musik & Jam festival 

Du kan klikke her og hilse på Vester Hæsinge by:

Billedet viser Sandholt Slot i Vester Hæsinges omegn.